2020/21. évad
TECHNIKAI SUPPORT:  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés

Aktualitások, hírek

2022-01-20
Tisztelt Sportszervezetek!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2022.január 19-i TAO Bíráló Bizottsági ülésen hozott, 2/2022 (I.19.) sz. határozat értelmében, a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározott sportági keretre tekintettel, a Magyar Vízilabda Szövetség a 2022. adóévben -külön értesítésig- a 2019/2020-as, valamint a 2020/2021-es évadok vonatkozásában a működési típusú költségekre irányuló igazolási, és támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét letiltja!

A fent megjelölt programok esetében, támogatási igazolási kérelem beküldésére csak különös esetekben, előzetes egyedi elbírálást, valamint támogatói szándéknyilatkozat csatolását követően van lehetőség.

A 2021/2022-es támogatási időszakkal kapcsolatos, működési típusú (támogatási) igazolási kérelmek minden előzetes bejelentés nélkül, az Elektronikus Kérelmi Rendszer felületén továbbra is benyújhatóak.

Az ingatlanberuházást érintő (támogatási) igazolási kérelmek beküldésének lehetősége, minden futó évad tekintetében engedélyezett, azonban azok elfogadásáról a Hatóság, a meghatározott sportági keretösszegeket figyelembe véve dönt.

Üdvözlettel:
MVLSZ TAO Iroda
2021-12-20
Tisztelt Sportszervezetek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség által, az ingatlan célú beruházási jogcímek tekintetében maximálisan kiadható, jogszabályban rögzített éves támogatási igazolási keretek a 2021. adóévre vonatkozóan lehívásra kerültek. Ebből kifolyólag támogatási igazolások kiállítására irányuló kérelmek beadása az Elektronikus Kérelmi Rendszerben lezárásra került minden évadban tekintetében.

A működési jogcímekhez kapcsolódó támogatási igazolási kérelmek- a hatóság külön jelzéséig- továbbra is benyújthatóak.

Üdvözlettel: MVLSZ TAO Iroda
2021-08-23
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk, hogy a TAO Iroda munkatársainak elérhetősége megváltozott. Ügyintézőiket a jövőben az alábbi telefonszámokon érhetik el:

Barna Kinga: 36-70-797-9611
Bódizs Barbara: 36-70-641-0981
Dr. Székely-Baktai Mónika: 36-70-686-5490
Imeli Krisztina: 36-70-641-0984
Matola Petra: 36-70-686-5491
Treiber Marcell: 36-70-641-0980

Üdvözlettel:
MVLSZ TAO Iroda2021-08-11
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus elszámolási felületen elérhetővé váltak a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti 1-5. sz. mellékletek, melyek a jogszabálynak megfelelő kiegészítéseket is tartalmazzák. Az említett excel fájlok, az Elszámolások menü, Műveletek oszlopában generálhatóak. Kérjük, hogy a hivatalos képviselő által aláírt dokumentumokat -amennyiben releváns- a mellékletkezelő megfelelő pontjaihoz csatolják.

Azon sportszervezetek, akik elszámolásaikat még a fejlesztés előtt, a korábban hatályos mellékletekkel küldték be, hiánypótlás keretében tudják pótolni a megfelelő dokumentumokat.

Üdvözlettel:
MVLSZ TAO Iroda
2021-07-15
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk, hogy a 39/2019.(III.7.) Korm.rendelet 2021. július 7-én hatályba lépett módosításának értelmében, a 2021. adóévben kiállítható támogatási igazolások és igazolások összege megnövelésre került, ebből kifolyólag a támogatási igazolások kiállítására irányuló kérelmek beadása, a támogatott szervezetek részére az Elektronikus Kérelmi Rendszerben ismét elérhetővé válik.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a működési jellegű jogcímek tekintetében beérkezett kérelmek elbírálása, a TAO Bíráló Bizottság döntéseinek megfelelően, valamint a rendelkezésre álló keretek függvényében kerülnek elfogadásra vagy elutasításra.

A beruházási támogatásokra vonatkozó kérelmek esetén kérjük, előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a TAO Iroda munkatársaival, ugyanis azok EKR rendszerbe történő beküldésére egyedi elbírálást követően nyílik lehetőség, melynek során a TAO Bíráló Bizottság a sportszervezetek által beküldött beruházási adatlapok, új programok esetén sportszakmai indokoltság alapján hozza meg döntését.

Kérjük, továbbá, hogy a támogatási igazolási kérelmek beküldése során minden esetben legyenek figyelemmel arra, hogy a megfelelő, mindkét fél által aláírt szerződéseket csatolják a mellékletek közé. Kizárólag, a formailag megfelelő és a támogatók által visszaigazolt támogatási igazolási kérelmeket áll módjában a hatóságnak kiadni!

Üdvözlettel:
MVLSZ TAO Iroda
2021-07-07
Tisztelt Sportszervezetek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon támogatott szervezetek esetében, ahol az elszámolások ellenőrzése a Magyar Vízilabda Szövetség hatáskörébe tartozik, valamint az elszámolás benyújtása papíralapon történik, az MVLSZ, figyelembe véve a 107/2011. Korm. rendelet 13. § (2), (2a) bekezdéseit, tekintettel a koronavírus miatt felmerülő többletfeladatokra, valamint az eddig is alkalmazott eljárásrendre, annak érdekében, hogy csökkentse a sportszervezetek adminisztratív terheit, a benyújtott, valamint benyújtásra kerülő elszámolások hiánypótlására nyitva álló határidőt az eredeti 15 nap mellett, további 15 nappal meghosszabbítja. A fentebb leírtaknak megfelelően, az eddig alkalmazott, külön határidő hosszabbításra vonatkozó papír alapú kérelmek benyújtása, nem feltétele a papír alapú elszámolások hiánypótlási határidejének meghosszabbításához. A támogatott szervezetek részéről a hiánypótlások az eredeti határidőn belül is benyújthatóak. Továbbá, felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikusan beküldött elszámolások esetében, továbbra is az elektronikus kérelmi rendszerben (EKR) szükséges kezdeményezni, a hiánypótlási határidő hosszabbításra vonatkozó kéréseiket. Üdvözlettel: MVLSZ TAO Iroda
2021-06-30
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk, hogy azon sportszervezetek részére, akik 2021.06.30. napján elbírálás alatti, illetve az adott időpontot megelőző néhány napban jóváhagyott, intenzitásemelésre irányuló módosítási kérelemmel rendelkeznek , a hatóság -figyelembe véve az új típusú módosítási kérelem rendelkezésre állását- engedélyezi az egyéb, jogcímek közötti, illetve jogcímen belüli változás/átcsoportosítás módosítási kérelmének határidőn túli beküldését.

A fentebb említett eseteknél, a beküldésre nyitva álló határidő 2021.07.08. napjára módosul.

Kérjük, amennyiben az elektronikus kérelmi felület ezt lehetővé teszi, a módosítási kérelmek szerkesztését még a mai napon kezdjék meg!

Üdvözlettel:
MVLSZ TAO Iroda
2021-06-17
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk, hogy a 2020/2021-es támogatási időszak esetében, az amatőr sportszervezetek-ide nem értve azokat a szervezeteket, amelyekkel összefüggésben a 30/I. § alkalmazandó – részére megnyílt a lehetőség, a működési jogcímek 100%-os intenzitáson való elszámolásának kezdeményezésére, módosítási kérelem formájában. Az erre vonatkozó jogszabálymódosításról készült tájékoztató dokumentumot a www.waterpolo.hu oldalon érhetik el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ilyen jellegű módosítási kérelem benyújtása esetén, kizárólag az intenzitásemeléshez kapcsolódó programelemek, vagy támogatási összegek csökkentésére van lehetőség. Egyéb, jogcímek közötti, illetve jogcímen belüli változás/átcsoportosítás, a korábban is alkalmazott kérelmek beküldésével lehetséges!

Kérdés esetén keressék a TAO Iroda munkatársait.

Üdvözlettel:
MVLSZ TAO Iroda
2021-05-21
Tisztelt Sportszervezetek!


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a támogatási igazolások kiállítására irányuló kérelmek beadása a működési jellegű jogcímek tekintetében az Elektronikus Kérelmi Rendszerben ISMÉT ELÉRHETŐEK minden érintett évadban.

Kérjük, a támogatási igazolási kérelmek beküldése során minden esetben legyenek figyelemmel arra, hogy a megfelelő, mindkét fél által aláírt szerződéseket csatolják a mellékletek közé. Kizárólag, a formailag megfelelő és a támogatók által visszaigazolt támogatási igazolási kérelmeket áll módjában a hatóságnak kiadni!


Üdvözlettel:
TAO Iroda
2021-05-20
Tisztelt Sportszervezetek!


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a támogatási igazolások kiállítására irányuló kérelmek beadása a működési jellegű jogcímek tekintetében az Elektronikus Kérelmi Rendszerben felfüggesztésre került minden évadban a Magyar Vízilabda Szövetség által maximálisan kiadható jogszabályban rögzített éves támogatási igazolási keretek ellenőrzésére való tekintettel.


Az ellenőrzés befejezéséig szíves türelmüket kérjük.


AZ INGATLAN CÉLÚ BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK A TOVÁBBIAKBAN IS BENYÚJTHATÓAK MINDEN ÉVADBAN.


Üdvözlettel: MVLSZ TAO Iroda
2021-05-05
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk, hogy a 2020/2021-es támogatási időszakhoz tartozó felületen elérhetővé vált a Koronavírussal összefüggésben felmerült költségekhez kapcsolódóan, jogcímek közötti módosítási kérelem benyújtása. Az erre vonatkozó jogszabálymódosításról készült tájékoztató dokumentumot a www.waterpolo.hu oldalon érhetik el.


Üdvözlettel:

MVLSZ TAO Iroda
2021-02-23
Tisztelt Sportszervezetek!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2021/2022-es támogatási időszakhoz tartozó Elektronikus Kérelmi Felület (EKR) elérhető a https://mvlsztao2021.flexinform.hu/ címen.

Üdvözlettel:

MVLSZ TAO Iroda
2021-02-19
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk, hogy a 2021/2022-es támogatási időszakhoz tartozó Jóváhagyási irányelvek és kapcsolódó dokumentumai a http://www.waterpolo.hu/tao15-jovahagyasi-iranyelvek linken érhetők el.

Üdvözlettel:

MVLSZ TAO Iroda
2020-12-07
Tisztelt Sportszervezetek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a támogatási igazolások kiállítására irányuló kérelmek beadása a működési jellegű jogcímek tekintetében az Elektronikus Kérelmi Rendszerben ismét elérhetőek minden érintett évadban. AZ INGATLAN CÉLÚ BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK A TOVÁBBIAKBAN IS BENYÚJTHATÓAK MINDEN ÉVADBAN.

Üdvözlettel: TAO Iroda
2020-11-27
Tisztelt Sportszervezetek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásainak történő megfelelése céljából az MVLSZ által a társasági adó támogatások kezeléséhez biztosított Elektronikus Kérelmi Rendszerben az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás 2020. november 9. napjától tervezett bevezetését az előzetes tervekkel ellentétben csak 2020. december 2-án, szerdán kezdjük meg.

A bevezetés rendje a 2020.09.29-én előzetesen közölt feltételekkel megegyezik

Üdvözlettel,
TAO Iroda
2020-11-27
Tisztelt Sportszervezetek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a támogatási igazolások kiállítására irányuló kérelmek beadása a működési jellegű jogcímek tekintetében az Elektronikus Kérelmi Rendszerben felfüggesztésre került minden évadban a Magyar Vízilabda Szövetség által maximálisan kiadható jogszabályban rögzített éves támogatási igazolási keretek ellenőrzésére való tekintettel.

Az ellenőrzés befejezéséig szíves türelmüket kérjük.

AZ INGATLAN CÉLÚ BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK A TOVÁBBIAKBAN IS BENYÚJTHATÓAK MINDEN ÉVADBAN.

Üdvözlettel: MVLSZ TAO Iroda2020-11-25
Tisztelt Sportszervezetek! Kérjük Önöket, hogy a 2020. naptári évben kiállított azon támogatási igazolásokat, amelyekhez kapcsolódóan a támogató már nem fog utalni, még az idei évben visszavonni szíveskedjenek, tekintettel arra, hogy az adott naptári évben kiállított, de csak az azt követő naptári évben visszavont támogatási igazolások, vagy felesleges terhelik a kiadás évében az MVLSZ részére rendelkezésre álló éves támogatási igazolás szabad keretet, vagy amennyiben később mégis feltöltésre kerülnek, mind a két érintett évben terhelik azt. Szíves megértésüket köszönjük. Üdvözlettel: MVLSZ TAO Iroda
2020-09-29
Tisztelt Sportszervezetek!Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásainak történő megfelelése céljából az MVLSZ által a társasági adó támogatások kezeléséhez biztosított Elektronikus Kérelmi Rendszerben az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás 2020. november 9. napjától folyamatosan bevezetésre kerül, mely a TAO rendszerek leállásával jár.

Az átállást a 2020/21-es rendszerrel kezdjük, majd következik a 2019/20-as stb. Egy rendszer várhatóan 1 napig nem lesz elérhető.Kérjük, hogy a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében a mellékelt tájékoztatók alapján az új rendszer használatához szükséges előkészületek elvégezni szíveskedjenek.Rendelkezési nyilvántartás adminisztráció

Cégkapu adminisztrációs segédlet
Elektronikus ügyintézési tájékoztatóÜdvözlettel:MVLSZ – TAO iroda
2020-07-01
Tisztelt Sportszervezetek!

A társasági adó támogatási rendszert érintő legutóbbi jogszabályi változásokról és alkalmazásukról szóló tájékoztatót ITT és ITT érhetik el.


Üdvözlettel,
MVLSZ TAO Iroda
2020-05-14
Tisztelt Sportszervezetek!

A Magyar Vízilabda Szövetség tagszervezetei részére szóló a veszélyhelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő eszközök beszerzésének szabályairól szóló tájékoztatás az alábbi linken érhető el: Koronavírus tájékoztatóÜdvözlettel,
MVLSZ TAO Iroda
2020-04-17
Tisztelt Sportszervezetek!Az alábbi linkre kattintva letölthetik az MVLSZ koronavírussal kapcsolatos tájékoztatását: Koronavírus tájékoztató


Üdvözlettel,MVLSZ TAO Iroda
2020-03-02
Tisztelt Sportszervezetek! Az igazgatási szolgáltatási díjhoz tartozó bankszámlaszám: 11991102-02110349-00000000. A sportfejlesztési programok beadásának határideje változatlanul 2020.03.02. Üdvözlettel: TAO Iroda
2020-02-26
Tisztelt Sportszervezetek! Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 2020-2021. évi támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programkérelmek beadási határideje: 2020.03.02.hétfő 23:59. Üdvözlettel: Cserpes Ildikó
2020-02-18
Tisztelt Sportszervezet! A 2020-2021. évi támogatási időszakra vonatkozó támogatási keretösszeg megemelésére irányuló egyedi kérelmeket a TAO Bizottság 2020.02.20-án bírálja el, melynek eredményéről 2020.02.21-én tájékoztatjuk a sportszervezeteket. Üdvözlettel, Cserpes Ildikó
2020-02-18
Tisztelt Sportszervezetek!A Flexinform Kft. a szoftvereivel kapcsolatos bejelentések kezelésére ügyfélszolgálati rendszert vezet be, melyhez a linkek a fejlécben kerültek elhelyezésre. A rendszerbe bejelentést tenni egy gyors regisztráció után lehet, a rendszerbe belépve tájékozódhatnak a bejelentéseik státuszáról, eredményéről. A használathoz szükséges kézikönyv az alábbi linken keresztül tölthető le: Flexinform Ügyfélszolgálati Portál kézikönyvÜdvözlettel,Flexinform Support